Di-lặc Kinh (bản in từ năm 1953) (Paperback)

Di-lặc Kinh (bản in từ năm 1953) Cover Image
$7.46
Likely unavailable -- email or call for more information

Description


Nhằm tưởng nhớ v ghi nhận c ng lao đ ng g p của Học giả Đo n Trung C n, Nh xuất bản Li n Phật Hội (United Buddhist Publisher) quyết định thực hiện một dự n phục chế c c's ch cũ của ng bằng phương thức ảnh ấn, tức l sao chụp v in lại nguy n vẹn như h nh thức trước đ y. Đ y l một c ng tr nh đ i hỏi nhiều c ng sức cũng như chi ph , nhưng ch ng t i sẽ cố gắng trong phạm vi khả năng c thể được để c thể lưu lại được một số những dấu ấn quan trọng trong thời gian ban sơ của nền Phật học nước nh , gi p người đi sau sẽ biết được v kh ng qu n đi những đ ng g p của người đi trước. Mọi kiến đ ng g p cho dự n n y xin gửi về địa chỉ email: info@pgvn.org Hoặc gửi thư về địa chỉ Văn ph ng ch ng t i: 9831 Cheshire Ave., Westminster, CA 92683.


Product Details
ISBN: 9781458364975
ISBN-10: 1458364976
Publisher: Lulu.com
Publication Date: March 5th, 2022
Pages: 76
Language: Vietnamese